• مهر وزارت خارجه مالزی فراموش نشود

    چنانچه دانشجویی بخواهد در آینده برای ادامه تحصیل و یا هر کاری دیگری در یک کشور ثالث اقدام نماید، مدارک تحصیلی دانشگاه‌های مالزی بدون مهر وزارت خارجه این کشور فاقد اعتبار است.

  • نگاهی به آینده آموزش عالی در جهان

    در کمتر از دو دهه آینده، دیگر چیزی به نام دانشگاه با آن مفهومی که تا به حال از آن می‌شناسیم وجود نخواهد داشت و رشد اصلی در حوزه فراگیری الکترونیکی _ E Learning _ صورت می‌گیرد و آموزش با پدیده‌ای با نام MOOC (Massive Open Online Course) روبرو می‌شود.

  • چگونگی دریافت نامه استعلام دانشجویی از سفارت

    از این پس دریافت نامه استعلام دانشجویی یکی از مراحل ضروری در انجام مراحل دریافت پذیرش برای دانشگاه‌های مالزی است و بدون این نامه ویزای دانشجویی صادر نخواهد شد.

جدیدترین مطالب

جدیدترین اخبار